Back to Top

Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość Konsument powinien złożyć stosowne oświadczenie – przykładowe oświadczenie znajdą Państwo na naszej stronie. Oświadczenie można złożyć wysyłając e-mail na adres biuro@produkty-drewniane.pl, lub drogą pocztową na adres: Grintex Grzegorz Świstek, ul. Za wodą 27, 34-220 Maków Podhalański. Zwracany towar należy odesłać na adres: Grintex Grzegorz Świstek, ul. Za wodą 27, 34-220 Maków Podhalański. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Prosimy o dołączenie oryginału dowodu zakupu (paragon lub faktura), ułatwi nam to zaksięgowanie zwrotu.

3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt. Nie odbieramy przesyłek wysłanych za pobraniem.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego – jeżeli Konsument podczas składania zamówienia miał do wyboru: odbiór osobisty – 0 zł, przesyłkę kurierską – 15 zł lub przesyłkę kurierską za pobraniem – 21 zł, Konsument otrzyma zwrot 15 zł (najtańsza zaproponowana opcja), odbiór osobisty nie jest uwzględniany ponieważ nie jest to sposób dostarczenia rzeczy.

9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych pomniejszoną o wartość gratisu- zgodnie z ceną gratisu.

12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (nie można zwracać produktów personalizowanych z wykonanym tłoczeniem, haftem, nadrukiem, grawerunkiem, opakowań wykonanych wg projektu itd.).